Telecom » Skarvning optokabel » Skarvmodul 19"

Skarvmodul för 19" och ETSI stativ

Skarvmodulerna är uppbyggda i block om 2-pack, 5-pack och 10-pack. Varje modul kan svängas ut 90 grader för enkel installation och underhåll. Skarvmodulerna finns i höger eller vänster utförande och i bredderna 105mm eller 172 mm.

Vid beräkning av bygghöjder i stativet gäller följande 2-pack ett U, 5-pack två U och 10-pack 4 U. Minsta djupmått i stativet är 150 mm.

Mängden fiber i varje modul är beroende av fibertyp , modulerna klarar från 24 till 192 fiber. Max längd för skarvhylsor är 65 mm men vi rekommenderar 45 mm. I varje skarvmodul ingår ett transparant lock för extra skydd av fibern.

Till skarvmodulerna finns ett skarvstativ för montering i utomhuskåp. Det finns även stativ för stora installationer.

Tykoflex skarvstystem 


Katalog

För mer information
ladda hem vår katalog här...


Webbkatalog

Eller sök i vår produktkatalog på nätet här....