Om Tykoflex » Historia

Tykoflex verksamhet genom åren

1958 

Ursprungligen hette vårt företag RK Verkstäder och grundades av Willy Öun, i en villakällare i Tyresö. Från början tillverkade företaget plast-rörskopplingar (PK), samt utrustning för kyldiskar m.m.

 

1968

Det danska pumpföretaget - Desmi A/S köper RK Verkstäder och det nya bolagsnamnet blir Desmi-RK AB. Under den här tiden hade vi stora leveranser av tankningsutrustning bestående av pumpar och snabbkopplingssystem till svenska Försvaret.

 

1976

De första spadtagen till våra nuvarande lokaler på Radiovägen i Tyresö tas. Snabbkopplingar och bevattningssystem är våra största produktområden men nu utvidgas verksamheten med egentillverkade kapslingar för telecom.

 

1981
Köps företaget från de danska ägarna och Tykoflex bildas.

 

Företagsnamnet Tykoflex står för: Tyresö kopplings-element och flexibilitet.

 

1985

Telecom växer med produkter för optisk fiber och leveranser av kapslingar till hela det svenska fiber stamnätet påbörjas.

 

1992

Utveckling av tankaggregat för JAS Gripen till svenska Försvaret.

1997
Tykoflex kvalitets certifieras enligt ISO 9001.

 

2005

75 miljoner kbm skog (en svensk årsavverkning) blåste ner i stormen Gudrun i januari. Tykoflex levererar bevattning för tillfälliga timmerterminaler omfattande 250 ha, vilket motsvarande 370 fotbollsplaner.

2009
Tykoflex miljö certifieras enligt ISO 14001.

2010
Magnus Bjertsjö tar över som VD för Tykoflex.

2015

Den 1 januari 2015 tog den andra generationen vid i ledningen för Tykoflex AB. Ny VD, med fortsatt fokus på affärsutveckling och försäljning, blir Stefan Örjes. Emelie Örjes tillträder samtidigt som vice VD med ansvar för företagsadministration och organisation.

2017
Tykoflex är i ett expansivt läge och satsar på att förstärka marknadsorganisationen. Stefan Örjes tar från den 15 september rollen som Affärsutvecklare med fokus på att utveckla och expandera vår försäljning. Emelie Örjes tillträder som VD.