Telecom » Skarvning optokabel » Skarvskåp luftopto

Skarvskåp luftopto

Tykoflex Stolpskåp T340 Luftopto är en helt unik lösning som är framtagen för accessnät (FTTH) där man använder stolpar och luftledning för förläggning av fiber. Skåpet klarar förutom kablar även mikrokablar och blåsfiberdukter, där alla kan anslutas uppifrån, underifrån eller både och, allt för att underlätta vid installationen.

Stolpskåp T340 Luftopto


Katalog

För mer information
ladda hem vår katalog här...


Webbkatalog

Eller sök i vår produktkatalog på nätet här....