Telecom » Terminering kopparkabel

Terminering kopparkabel

Genom lång erfarenhet vet vi vad som krävs för installationer i krävande miljöer. Våra produkter finns installerade i de mest extrema klimatförhållanden, allt från hetta och sand i ökenområden till strängaste kyla i nordpolsområden.


Skarv och termineringspunkter är den svagaste länken i en kabel. Vårt system med förseglade kopplingsplintar är utvecklade för att minimera risken för avbrott i slitskontakterna i alla miljöer. För att höja säkerheten är åskskydd och överspäningsskydd monterade på baksidan av kopplingsplinten.