Telecom » Skarvning kopparkabel

Skarvning kopparkabel

Genom lång erfarenhet vet vi vad som krävs för installationer i krävande miljöer. Våra produkter finns installerade i de mest extrema klimatförhållanden, allt från hetta och sand i ökenområden till strängaste kyla i nordpolsområden.


Vi erbjuder täta och användarvänliga kapslingar anpassade till Ert behov, i många fall prefabricerade med stubbkabel.