Telecom » Terminering optokabel

Terminering optokabel

Tykoflex tillverkar produkter med hög termineringskapacitet och full flexibilitet oavsett om det rör sig om ett stort antal kablar eller bara några enstaka. Våra produkter uppfyller ställda krav på säker fiberhantering vid såväl installation som drift, men medger samtidigt enkla och snabba arbetsinsatser.