Telecom » Skarvning optokabel

Skarvning optokabel

Genom lång erfarenhet vet vi vad som krävs för installationer i krävande miljöer. Våra produkter finns installerade i de mest extrema klimatförhållanden, allt från hetta och sand i ökenområden till strängaste kyla i nordpolsområden.


Infrastrukturen för dagens kommunikationsnät byggs såväl till havs som i luft och mark. Vi erbjuder täta och användarvänliga kapslingar anpassade till Era behov.