Telecom » FTTH

FTTH

Robusta nät är säkra nät. Tykoflex bidrar till både robusta likväl som bestående produkter för de FTTH-nät som byggs idag. Tykoflex besitter idag mer 20 års erfarenhet av produkter till fiberoptiska nätverk och de forsätter att anpassas till dagens nät. Vår produkter utvecklas tillsammans med installatörer och nätägare kvalitet är anpassad för vårt klimat.

 

Accessnäten är den del av nätet där den stora mängden produkter finns. Det är också accessnätet som drar de stora kostnaderna vid implementation. Det är därför mycket viktigt att välja produkter för accessnäten med sådan kvalitet att lägsta möjliga kostnad uppstår i förlängningen.