Karriär » Tykoflex som arbetsgivare

Arbetsplats och kultur

Tykoflex arbetar utifrån en värdegrund med fyra komponenter som styr och driver vårt dagliga arbete. Tykoflex värdegrund genomsyrar allt vi gör och borgar för hög kvalitet på våra produkter och en trivsam arbetsplats för våra anställda. Vi tror att våra medarbetares upplevelse att ha ett utvecklande och stimulerande arbete är en del av vår framgång.
 

Vår värdegrund


Flexibilitet
Verksamheten skall präglas av stor flexibilitet med förmåga till kundanpassade lösningar, som gynnar företaget. Vi skall sträva mot att utveckla vår verksamhet och ständiga förbättringar skall vara en naturlig del i Tykoflex arbete.

Långsiktighet
Tykoflex vision är att vara en strategisk långsiktig samarbetspartner. Vi skall växa av egen kraft genom att arbeta aktivt med att utveckla vårt produktsortiment, att vara tekniskt i framkant, fortsätta att utveckla personalens kompetens och värna om vår miljö.

Arbetsglädje
På Tykoflex skall var medarbetare känna att den egna arbetsinsatsen är viktig och har betydelse. Vårt arbetsklimat skall kännetecknas av öppenhet, respekt, frihet under ansvar och en kontinuerlig strävan efter en bra kommunikation. Genom en positiv inställning och genom att vi bryr oss om varandra skapar vi en arbetsplats där alla kan trivas och må bra.

Kvalitet
Tykoflex profil innebär att vi levererar produkter med hög kvalitet avseende både funktion, livslängd och användarvänlighet. Hos oss är det viktigt att alla ser sin del i kedjan och lämnar ifrån sig ett arbete som är bra för helheten.

Vår verksamhet bygger på allas lika värde. Det gäller flera aspekter såsom rättvisa löner, fackföreningsfrihet, mångfald, nolltolerans mot diskriminering och att alla har samma möjlighet till att utvecklas inom företaget.