Telecom » Skarvning optokabel » Skarvskåp

Skarvskåp

Tykoflex skarvskåp för optokablar med olika kapacitet för operatörsnät, stadsnät och FTTx-nät. Skarvskåpen är väl anpassade för anslutning av såväl mikrokablar som mikrorör för blåsfiber och vanliga kablar.

 

 
 
Skarvskåp T2/24B tillgodoser behovet för en kompakt och användarvänlig distributionsbox inom FTTx. Kablar och mikrodukter tas in i underkant av skåpet, dubbelhål i botten ger möjlighet att lägga fiber i obruten slinga.

Skarvskåp T1 har utgått och ersatts av Skarvskåp T2/24B.
Skarvskåp T2/2B 7/5 mm
 
Skarvskåp T4 är flexibel med möjlighet till anslutning av såväl optokablar som mikrokablar och mikrorör. Olika modeller finns för respektive användningsområde.

 

Skarvskåp T8 Är låsbart och avsett för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. Anslutning av såväl optokablar som mikrokablar samt patch-kablage. Plats finns för upp till 8 st Multikassetter för skarvning.  

 

 
Skarvskåp T20 med hög fiberkapacitet på liten väggyta.

 
Skarvskåp T80 med väldigt hög fiberkapacitet på liten väggyta.


Katalog

För mer information
ladda hem vår katalog här...


Webbkatalog

Eller sök i vår produktkatalog på nätet här....