Telecom » Terminering optokabel » ODF system MAXI

ODF system MAXI

ODF-system MAXI är ett totalkoncept för terminering av fiberoptiska kablar. Maxi tillåter framtidsanpassade och kostnadseffektiva anläggningslösningar och ger en säker, effektiv hantering och förvaring av överskottslängder på de optiska anslutningskablarna. Stativen finns i två storlekar.


Uppgradering till dubbel kapacitet
ODF system MAXI får med uppgradering en kapacitet att terminera 1152 fiber på 600x600 mm golvyta (rygg mot rygg) med bibehållen flexibilitet och obegränsade omkopplingsmöjligheter. I grundstativet 2100 blir kapaciteten 288 SC-kontakter och i väggstativet 600 blir kapaciteten 96 SC-kontakter. Systemet kan användas i såväl nya som befintliga stativ där utökning kan ske under full trafik utan avbrott. Systemet är testat och godkänd av TeliaSonera.

 

ODF 240 termineringsbox med utdragbar frontlåda och löstagbara sidolock medger enkel inläggning av fiber. Kabelanslutning uppifrån alternativt underifrån i boxen. ODF enhet och kassettmagasin monteras i MAXI 2100, MAXI 600 eller i 19" rack. Frontpaneler finns för följande kontakter SC, SC Duplex FC, ST m. fl.

 

 


Katalog

För mer information
ladda hem vår katalog här...


Webbkatalog

Eller sök i vår produktkatalog på nätet här....