Snabbkoppling

Snabbkoppling/kardankoppling M42 för industrin

Snabbkopplingar för industri och bevattning har alltid varit ett basområde inom Tykoflex verksamhet. Kardankoppling M42 är vår egen snabbkoppling för rör- och slangsystem med en lika enkel som genial konstruktion. Den tillverkas i stål, aluminium eller rostfritt stål och garanterar fullständig täthet för både tryck och vakuum. Detta även i vinklade lägen tack vare ett ledat haksystem. För att förhindra oavsiktlig isärkoppling är den även utrustad med en automatisk låsspärr.

Kopplingarna används främst inom industrin för pneumatiska transporter, slamsugning, brunnsborrning samt bevattning.