Telecom » Hinderljus

Hinderljus för säker markering

Vårt lågintensiva hinderljus RL30 har utvecklats i samarbete med Telia och är en armatur av mycket hög kvalitet som uppfyller både Luftfartsverkets och internationella krav (ICAO och FAA) för säker flygtrafik.


Master, torn, skorstenar och höga byggnader är typiska exempel på användningsområden för RL30. Tykoflex hinderljus finns med halogenlampa eller LED. Redan installerade halogenarmaturer kan enkelt konverteras till enheter med LED.

 

RL 30 lyser med minst 32,5 cd ljusintensitet i en sektor -10° till +35° från horisont (enligt krav) och även rakt upp. Detta medför att RL 30 är speciellt lämplig som varningsljus då helikoptertrafik förekommer i allt större utsträckning för såväl trafikövervakning, sjuktransport som vid inspektion av kraftledningar.


För att erhålla högsta möjliga driftsäkerhet är konstruktionen optimerad med så få ingående delar som möjligt. Alla delar har god åldringsbeständighet för att kunna motstå de termiska, kemiska och mekaniska påkänningar som armaturen utsätts för.

 

RL30 Halogen

RL30 LEDIR