Telecom » Hinderljus » Skyddsglasögon

Skyddsglasögon för LED-hinderljus

I och med LED-teknologins intåg på marknaden kommer också nya behov av hjälpmedel. Enligt reglerna från Luftfartsinspektionen ska funktionen hos hinderljus med lysdioder kontrolleras med regelbundna intervall. För att kunna granska lysdioderna hos ett hinderljus krävs att man kan göra en bedömning av varje lysdiods funktion. Dagens högeffektsdioder omöjliggör detta då intensiteten är för hög.

 

Med skyddsglasögon från Tykoflex kan man obehindrat granska hinderljuset utan att bländas.


Filtret i glasögonen är så uppbyggt att endast ljus med våglängden 620-640 nm (röttljus) dämpas. Allt annat ljus transmitteras utan dämpning.

 

Utan skyddsglasögon

 

Med skyddsglasögon