Telecom » Hinderljus » LED

Hinderljus med LED teknologi

RL30 LED är samma armatur som RL30 Halogen med den skillnaden att halogenlampan är utbytt mot lysdioder. Lysdiodernas fördel gentemot konventionella halogenlampor ligger i en mycket lång drifttid och hög tillförlitlighet. En annan fördel med lysdioderna är att driftekonomin blir bättre än med en halogen lampa. Ström-förbrukningen är radikalt lägre med lysdioder. Idag återfinns lysdioderna i flera olika applikationer från reklamskyltar till trafikljus.

Denna nya teknik har nu Tykoflex tagit till sig och anpassat för applikationen lågintensiva hinderljus. Armaturen finns i utförandet 24 VDC, 48 VDC och 230 VDC. Tykoflex hinderljus också utrustat med lysdioder i toppen av armaturen. Detta är speciellt viktigt för den helikoptertrafik som blir allt vanligare.

 

LED-enheten består av ett stort antal lysdioder, parallellt kopplade i syfte att uppnå redundans. I LED-enheten ingår transientskydd och skydd för omvänd polaritet. Det går alltså inte förstöra enheten genom att polvända matningen.

 

Kretskort och elektronikkomponenter är lackerade med en akryllack som ger ett effektivt skydd mot fukt. När det blir dags att ersätta LED-enheten görs detta enkelt då endast byte av överdelen d.v.s kupan är nödvändigt.