Telecom » Produktblad

Här kan du ladda hem våra Produktblad


Webbkatalog

Eller sök i vår produktkatalog på nätet här....

Våra broschyrer

 
 

Seaflex sjökabelskarv

Seaflex mätenhet
S
eaflex Beachflex broschyr

Hinderljus RL30

RL30 Halogen

RL30 LED

För att läsa krävs minst Acrobat Reader version 5.0.

 

Hämta Acrobat Reader 

Patent, mönster och varumärkesskydd

Multikassett

Tykoflex Multikassett patent nummer 9301639-2. 

Tykoflex Multikassett blev mönsterskyddad och godkänd 1994 med nummer 55390.

T240

Tykoflex senaste variant av T240 är mönsterskyddad med nummer 002540294.