Telecom » Arbetsinstruktioner

Arbetsinstruktioner

Hämta arbetsinstruktion för:

 

Optomaterial utomhus

Telecombox 240

Multikassett
Markskåp
T10
Kabelgenomföringar
Kabelgenomföring TKT 7x7 m metallnippel
Kabelgenomföring TKT 7x7 m plastnippel

Kabelgenomföring TKT-S 3x7 m metallnippel

Kabelgenomföring TKT-S 3x7 m plastnippel
Kabelgenomföring TKT-S 1x11 

Midspan

Delbar kabelgenomföring

Krympslang

Installation i skarvbox
Fiber installation och handhavande
 
  

Genomföring för 7 st 3-7 mm kabel med kall metod

 

 

  

Genomföring för 3 st 3-7 mm kabel med kall metod på 16/18 mm genomföringsrör typ Skarvbox TSG

 

  

Genomföring för 1x11

 

Kabelgenomföring Midspan

För anslutning där alla genomföringar redan är upptagna
Och grenklämma vid montering av kablar i oval kabelgenomföring
Opto i stolpe och kraftledning
Kabelskåp för Luftopto
Stolpskåp T340 Luftopto
 
Optomaterial inomhus
MAXI 2100
Uppgradering MAXI
MAXI 600
Förvaringskassett
Anslutningskablar
Multikassett
ODF-system 19" T405
Multiflex
ODF-stativ
Terminering 288 fiber
Påbyggnadsdel/skåp
MAXI upplindning av patchkabel överskott
Vid genomkoppling i ODF-stativ MAXI 2100
Installation av piggar/fan-out i Multikassetten
 
Fiber installation i optotermineringsbox
Skarvskåp
Skarvskåp T2
Skarvskåp T4
Skarvskåp T20
Skarvskåp T80
 
 
 
 
Termineringsboxar
Termineringsbox T512
Termineringsbox T548
Termineringsbox T696
Termineringsbox T596
 

För att läsa krävs minst Acrobat Reader version 5.0

 

Hämta Acrobat Reader