TEAM

Bild av Andreas Lydell

Säljare Telecom och Hinderljus

Andreas Lydell

Telefon: +46 70-692 49 78

Bild av Christian Tiilikainen

Säljare Telecom

Christian Tiilikainen

Telefon: +46 70-692 49 23

Bild av Ronnie Berglund

Säljare Snabbkoppling M42

Ronnie Berglund

Telefon: +46 70-692 49 92

Bild av Jari Tuomela

Internationell säljare

Jari Tuomela

Telefon: +46 70-692 49 26

Bild av Ove Gabrielsson

Key Account Manager Telecom SE

Ove Gabrielsson

Telefon: +46 72-050 98 69

Bild av Richard Petersson Wigh

VD / Försäljnings- och Marknadschef

Richard Petersson Wigh

Telefon: +46 8 505 949 00

Bild av Tobias Petersson

Marknadsförare

Tobias Petersson

Telefon: +46 8 505 949 00

Bild av Helga Gustafsson

Innesäljare

Helga Gustafsson

Telefon: +46 70-692 49 62

FAQ – Frågor och svar om Tykoflex AB

Inga resultat hittades

Tykoflex AB är ett modernt verkstadsföretag med egen produktutveckling, försäljningskontor och produktionsanläggning i Tyresö strax söder om Stockholm.

Här tillverkar vi under egna varumärken främst högkvalitativa kapslingar för skarvning och terminering av optokablar i luft, mark och hav. Vi har även sedan mer än 40 år tillverkat kopplingselement för rörsystem och bevattningsanläggningar. Vi tillverkar dessutom vårt lågintensiva hinderljus RL30 som har utvecklats i samarbete med Telia. RL30 är en armatur av mycket hög kvalitet som uppfyller både Luftfartsverkets och internationella krav (ICAO och FAA) för säker flygtrafik.

Tykoflex Skarvbox T240 är ett samlingsnamn för ett stort antal skarvboxar som ingår i ett modulärt system med täta och låsbara kapslingar i rostfritt syrafast stål.

Skarvboxar används för att skydda, skarva och distribuera fiber i infrastrukturen för dagens kommunikationsnät som byggs såväl till havs som i luft och mark.

Genom lång erfarenhet vet vi vad som krävs för installationer i krävande miljöer. Våra produkter finns installerade i de mest extrema klimatförhållanden, allt från hetta och sand i ökenområden till strängaste kyla i nordpolsområden.

För att få ett mycket säkert skalskydd till kanalisationens skarvpunkter erbjuder Tykoflex en lösning i rostfritt stål. Skarvbox T240 tillsammans med samtliga kabelgenomföring uppfyller högsta kapslingsklassen IP69K. Vid korrekt installation av T240 är Tykoflex skarvbox garanterat tät och ger ett mycket gott skydd vid till exempel direktförläggning i mark.

Foto: Närsboentreprenad, Alingsås

Vid de tillfällen en Tykoflexprodukt är utsatt för skadegörelse eller på andra sätt är trasig är det nätägaren som ansvarar för åtgärder. Vill du informera nätägaren går det hitta kontaktinformation på Bredbandskartan. Tykoflex tillverkar endast produkterna som används i fibernäten och har inte ansvar för någon form av drift eller underhåll.

Här är ett exempel på skadegörelse på ett Stolpskåp T340 för luftopto.

Skarvbox med 50-lock får plats med 4 stycken multikassetter, 70-lock 6 stycken, 150-lock 10 stycken och 200-lock 16 stycken.

Singelfiber:
I standard Multikassett med standard hylsor 36 st fiber och med ”SLIM hylsor” 72 st fiber.
Multikassett 48 fiber med extra hylshållare har plats för upp till 48 st fiber.

Ribbon fiber:
I standard Multikassett 4-ribba/18 hylsor/72 fiber, 8-ribba/12 hylsor/96 fiber, 12-ribba/9 hylsor/108 fiber.

Snabbkopplingar används främst inom industrin för pneumatiska transporter, slamsugning, brunnsborrning samt bevattning.

Snabbkoppling/Kardankoppling M42 är vår egen snabbkoppling för rör- och slangsystem med en lika enkel som genial konstruktion. Den tillverkas i stål, aluminium eller rostfritt stål och garanterar fullständig täthet för både tryck och vakuum. Detta även i vinklade lägen tack vare ett ledat haksystem. Tykoflex Snabbkoppling M42 kan användas för det mesta material som behöver pumpas, blåsas, pressas eller sugas genom rör och slangar. Ofta under tuffa förhållanden.

Några vanliga användningsområden är:

  • Som anslutningskoppling vid lastning och lossning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri.
  • På slamsugningsbilar för tömning av tankar och cisterner med miljöbelastande spillprodukter.
  • På tankbilar för bulktransporter av spannmål, mjöl, foder, pellets, granulater, cement och mineraler.
  • För mobila vatten- och tryckluftsledningar inom entreprenad, gruvdrift, stålverk samt annan tung industri.
  • Till pumpanslutningar på både tryck- och sugsida.
  • Till mobila system för transport och lagring av drivmedel inom Försvaret.
  • För alla typer av bevattningssystem.

Har ni tillgång till honkopplingen får ni titta på packningen där storleken står. Om inte får ni mäta packningen. Om ni bara har tillgång till hankopplingen, mät den i bakkant där den är som störst.

Det är en en avvinklingsbar M42-koppling.

Tykoflex Hinderljus RL30 används på master, torn, skorstenar och höga byggnader.

RL 30 är speciellt lämplig som varningsljus då helikoptertrafik förekommer i allt större utsträckning för såväl trafikövervakning, sjuktransport som vid inspektion av kraftledningar.

Tykoflex lågintensiva hinderljus RL30 har utvecklats i samarbete med Telia och är en armatur av mycket hög kvalitet som uppfyller både Luftfartsverkets och internationella krav (ICAO och FAA) för säker flygtrafik.

Tykoflex hinderljus RL-30 LED/IR finns med matning för 230VAC, 48VDC eller 24VDC.

Ja, till 48VDC-armatur finns det larmenhet som kan övervaka 1 till 4 stycken ljus.

Produktlista