REACH & RoHS

REACH

REACH-direktiivi (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) on EU:n asetus (EY) Nro 1907/2006, joka säätelee kemikaalien tuotantoa ja käyttöä. Lainsäädännön tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä kemikaaleilta sekä lisätä kemianteollisuuden kilpailukykyä ja innovointia Euroopan unionissa.


REACH-asetuksen mukaiset tuotetiedot

Rantajatkoksen maadoitettavan V-kiristyspannan metalliseos sisältää lyijyä (Pb) yli SVHC-rajan* (0,1 %).

Maadoitettava rantajatkos sisältyy seuraaviin tuotteisiin: 11140158, 11140170, 11140187, 11140221, 11140222, 11218650, 11219650.

*SVHC = Substances of very high concern (erityistä huolta aiheuttavat aineet)