Introduktionsdag för vårt nya intrångslarm

5 jun 2024

Idag har vi ett antal företag på plats för introduktionen av vår nya innovation i samarbete med Micropol.

Intrångslarm

Dagens uppkopplade samhälle består av täta nätverk av fiber- och elkablar anslutna till skåp och hubbar.
Dessa skåp är idag ofta olåsta och kan nås med enkla verktyg, trots att de kan innehålla känslig infrastruktur.
Sabotage av dessa enheter kan allvarligt skada infrastrukturen och skapa strömavbrott och kostsamma reparationer.
Tykoflex och Micropol har utvecklat ett koncept för ett fiberoptiskt baserat larmsystem speciellt utformat för att skydda kritiska infrastrukturskåp och skarvboxar från intrång. Intrångslarmet kan monteras på alla typer av slutna utrymmen och kan använda det befintliga fibernätet till skåpen.

Nyckelfunktioner

 • Ingen ström behövs för sensorn
 • Upp till 40 sensorer per krets
 • Använder redan befintligt fiberoptiskt nätverk
 • Push-notifikationer kan levereras på olika sätt
 • Lämplig för en mängd olika skåp

Användningsområden

 • Skarvboxar
 • Fiber till hemmet
 • Kraftdistribution
 • Brunnar och distributionshubbar

Hur fungerar intrångslarmet?

1. Sensor  –  2. Fiberoptisk kabel  –  3. Skarvbox  –  4. Kontrollenhet

Sensor

 • Sensorn kan installeras i alla typer av slutna utrymmen.
 • Sensorn använder det redan etablerade fibernätet. (2 optiska fibrer behöver vara tillgängliga)
 • Upp till 40 sensorer kan installeras per larmkrets.
 • Avståndet mellan sensorerna kan vara upp till 100 km.
 • När sensorswitchen aktiveras sker en förändring i bakreflektionen och larmet går av.

Kontrollenhet

 • Kontrollenheten installeras vanligtvis i ett serverrum eller i en fiberoptisk nod.
 • När sensorn aktiveras upptäcker kontrollenheten en förändring i bakreflektionen i fiberoptikkabeln och utlöser larmet.
 • Kontrollenheten kan exakt identifiera vilken sensor som har aktiverats.
 • Även tillgänglig för 19” rack
 • Strömförsörjning: 230V

Hör av er till Ove om ni är intresserade av en introduktion eller mer information.

Bild av Ove Gabrielsson

Key Account Manager Telecom SE

Ove Gabrielsson

Telefon: +46 72-050 98 69

Email