Kvalitetspolicy

Säkerhet och hållbarhet

Tykoflex är en strategisk samarbetspartner inom områdena kapslingar och kopplingar för kunder med höga krav på säkerhet och hållbarhet.

Rätt produkt vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad är kvalitet för våra kunder – och vårt gemensamma ansvar. Varje leverans skall kunna vara en referens för kommande affärer.

Kundernas förtroende för oss beror i högsta grad på kvalitetsnivån på våra produkter och tjänster. Produkter som inte uppfyller kvalitetskraven ska inte frisläppas till nästa tillverkningsfas eller till kunden, förrän felet rättats till.

Vi skall arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar på produkter, tjänster och vårt ledningssystem vilket skall ge oss nya och nöjda kunder.

Därför är det viktigt att följa företagets kvalitetspolicy och jobba mot uppsatta mål, och att säkerställa att våra produkter och tjänster alltid fyller kundens behov, förväntningar och krav samt andra bindande krav.