OPGW certifieringsutbildning enligt Svenska kraftnäts krav

2 feb 2024

I veckan har vi haft utbildning med fiberinstallatörer från BRS Networks AB och Install AB för att ge dem certifiering enligt Svenska kraftnäts krav gällande OPGW-installationer. Utbildningen omfattar teoretisk och praktisk genomgång av aktuella, äldre kablar och avgreningskablar samt olika arbetsmetoder vid OPGW-installationer.

Under utbildningen tittar vi närmare på historiken kring luftledningar och vilka olika designer på kablarna som förekommer i näten. Vi går även igenom Tykoflex uppdaterade varianter av Skarvbox T240 tillsammans med Svenska Kraftnäts val av kablar.

I de praktiska momenten ingår bland annat skarvning i Skarvbox T240, möte av avgreningskabel, kabelslingning samt montering på olika typer av stolpfästen. Det praktiska arbetet avslutas med täthetstest av installationerna.

Utbildningen, som hålls på Tykoflex i Tyresö, vänder sig till de som redan har yrkeserfarenhet som utbildad fibertekniker och som arbetat några år i olika typer av nät.

8.2 Kompetenskrav Svenska Kraftnät
Optotekniker som arbetar i Svenska kraftnäts fibernät ska ha utbildning/kompetens för mätning och skarvning i optiskt långdistansnät med avstånd mellan noder på minst 70km. Kompetens ska kunna verifieras med utbildningsintyg, certifiering eller referenser som intygar relevant arbetserfarenhet om minst tre år av kontinuerligt arbete med optiskt långdistansnät.

Optotekniker som arbetar i Svenska kraftnäts fibernät med OPGW ska ha utbildning/kompetens för skarvning av OPGW. Kompetens ska kunna verifieras med utbildningsintyg, certifiering eller referenser som intygar relevant arbetserfarenhet om minst tre år av kontinuerligt arbete med OPGW.

 

 

 

 

 

Varmt välkomna att kontakta oss om ni intresserade av certifiering för installation i Svenska kraftnäts fibernät eller har frågor gällande andra utbildningar.

 

Bild av Stefan Örjes

Affärsutvecklare

Stefan Örjes

Telefon: +46 8 505 949 00

Email