TEAM

Bild av Andreas Lydell

Säljare Telecom och Hinderljus

Andreas Lydell

Telefon: +46 70-692 49 78

Bild av Christian Tiilikainen

Säljare Telecom

Christian Tiilikainen

Telefon: +46 70-692 49 23

Bild av Ronnie Berglund

Säljare Snabbkoppling M42

Ronnie Berglund

Telefon: +46 70-692 49 92

Bild av Jari Tuomela

Internationell säljare

Jari Tuomela

Telefon: +46 70-692 49 26

Bild av Ove Gabrielsson

Key Account Manager Telecom SE

Ove Gabrielsson

Telefon: +46 72-050 98 69

Bild av Richard Petersson Wigh

VD / Försäljnings- och Marknadschef

Richard Petersson Wigh

Telefon: +46 8 505 949 00

Bild av Tobias Petersson

Marknadsförare

Tobias Petersson

Telefon: +46 8 505 949 00

Bild av Helga Gustafsson

Innesäljare

Helga Gustafsson

Telefon: +46 70-692 49 62

Information om

Skarvboxar

För skarvning och terminering i tuff miljö. Den flexibla lösningen T240 klarar att hantera kablar inomhus, utomhus, i vatten och i luft med rätt Kabelgenomföringar.

Kraven på robustare fibernät ökar ständigt och här ligger T240 i topp eftersom den klarar högsta Kapslingklass IP69K. Skarvboxarna tillverkas i syrafast rostfritt svenskt stål och monteras i vår egen fabrik i Tyresö.

Utförs installationen enligt instruktion förblir skarvboxarna torra och täta även i extrema förhållanden. Detta går även att säkerställa efter anslutning med hjälp av ett täthetstest.

Läs mer om Skarvbox T240

Information om

Kabel­genomföringar

Beroende på kabeltyp väljs lämplig kabelgenomföring. Det finns idag både kalla mekaniska tätningar som tätar med hjälp av gummi vilket komprimeras runt kabeln eller så väljer man lösningen att värma krympslang med lim runt kablarna. 

Tykoflex kalla kompressionsmetod har genomföringar för mikrokablar i storleksintervallet Ø 1,8- 12,0 mm. Till ovalt intag i skarvboxar finns flera varianter av gummitätning.

Läs mer om Tykoflex Kalla Metod
OPGW.jpg

Information om

OPGW

En optisk jordledning (OPGW) är en typ av kabel som används i elektriska transmission och distributions linjer. Kabeln kombinerar funktionen jordning och fiberkommunikation. En OPGW kabel har en cylindrisk struktur med en eller flera optiska fiber bärare inne som är inkappslad med lager av stål och/eller aluminiumtråd. Det ledande partiet anslutes till jord i stolpar och skyddar högspänningsledare från blixtnedslag. Den optiska fibern i sig är dielektrisk och påverkas inte av elektriska fält genererade av transmissionsledningar, blixtinduktion, externt brus eller överhörning. Fiber i OPGW kablar är oftast av typen singel-mode fiber med låg transmissionsförlust, som medger långdistansöverföring med hög hastighet och kapacitet.

ADSS.jpg

Information om

ADSS

ADSS är en självbärande fiberkabel som används för läggning i stolplinje. Den optiska fibern i sig är dielektrisk och påverkas inte av elektriska fält genererade av transmissionsledningar, blixtinduktion, externt brus eller överhörning. Fiber i ADSS kablar är oftast av typen singel- modefiber med låg transmissionsförlust, som tillåter långdistansöverföring med hög hastighet och kapacitet.

Skarvboxar_manhole.jpg

Strandskarv TA

Strandskarv TAJ, TAB och TAC används för övergången mellan trådarmerad sjökabel (undervattenskabel) och landkabel. Strandskarv består av en Telecombox typ TA monterad på en dragavlastarram. Tack vare utbytbara kabelgenomföringar kan skarvboxen konfigureras för en rad olika användningsområden mellan en sjökabel och en landkabel, med möjlighet till ytterligare en avgrening eller skarv mellan två sjökablar på land, med eller utan avgrening mot land.

Windmill.jpg

Skarvbox Wind/Station 2

Skarvbox för vindkraftverk används som anslutningspunkt mellan markkabel och den interna fiberkabeln från vindkraftverkets kontroll rum. I skarvboxen finns ett kontaktfält för in/om-koppling av fiber som är önskvärt vid installation i vindkraftverk.

Bakgrund_Index.jpg

Information om

FTTH - Fiber to the home

FTTH är en förkortning på engelska för ”Fiber To The Home” vilket kan översättas  ”Fiber till Hemmet” på svenska.

Tykoflex bidrar till både robusta likväl som bestående produkter för de FTTH-nät som byggs idag. Tykoflex besitter idag mer 20 års erfarenhet av produkter till fiberoptiska nätverk och de forsätter att anpassas till dagens nät. Våra kvalitetsprodukter utvecklas tillsammans med installatörer och nätägare och de är anpassade för extrema förhållanden.

Accessnäten är den del av nätet där den stora mängden produkter finns. Det är också accessnätet som drar de stora kostnaderna vid implementation. Det är därför mycket viktigt att välja produkter för accessnäten med sådan kvalitet att lägsta möjliga kostnad uppstår i förlängningen.

Produktlista