REACH SVHC – RoHS – SCIP

På Tykoflex AB är vi stolta över vårt engagemang för miljömässig hållbarhet och efterlevnad av regelverk som REACH SVHC och RoHS. Under 2023 påbörjade vi en betydande kampanj för att samla in data gällande dessa viktiga regelverk. Våra ansträngningar resulterade i resultat i toppklass, med en svarsfrekvens för ROHS på 89,25 % och för REACH på 85,75 %.

Vår inställning till efterlevnad handlar inte bara om att uppfylla lagkrav; det handlar om att konsekvent säkerställa att bästa praxis följs. Detta innefattar att se till att de data vi laddar upp är rena, korrekta och kompletta, och att upprätthålla starka partnerskap och ansvar genom hela vår leveranskedja. Kontinuerligt samarbete med alla intressenter, inklusive att engagera och hantera leverantörsförväntningar, är nyckeln till vår framgång.

Tykoflex framgång i sitt REACH- och ROHS-program är inte bara en produkt av noggrann datainsamling utan ett bevis på Tykoflex strategi för att säkerställa hållbarhet och efterlevnad. / Guillaume Meier, programledare på Assent

Vi anser att vår framgång i REACH- och ROHS-programmet går utöver noggrann datainsamling. Det är ett bevis på vår övergripande inställning till hållbarhet och efterlevnad. Vi förstår att detta är avgörande inte bara för oss, utan för hela industrin, och vi är engagerade i att upprätthålla dessa höga standarder. Våra ansträngningar förstärker vårt rykte som en branschledare inom miljömässigt ansvar och ansvarsfulla affärspraktiker.


Information på engelska


REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released.

As of 14th, June 2023 the list contains 235 Substances of Very High Concern (SVHCs).

  • Under the structure of the REACH Regulation, Tykoflex is a manufacturer and supplier of “articles”. We do not manufacture, or supply “substances” or “preparations” and our articles do not involve the “intentional release of substances”. Accordingly, we foresee no registration or pre-registration requirement for the products we supply to you.
  • Tykoflex is constantly monitoring the substances of very high concern (SVHCs), as defined by REACH, in our products. This will be an on-going process since the complete list of SVHCs will be released in stages.
  • Articles containing SVHC can be found on the Tykoflex REACH SVHC 2023 excel-file.

For questions, contact compliance@tykoflex.se


RoHS

EU RoHS Directive (EU) 2015/863: Amendment to EU RoHS 2 Directive adding four specific phthalate substances that will become restricted above a specific threshold July 22, 2019. (Legal Reference: Directive (EU) 2015/863)

https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Information related to EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directive ((EC) No. 2011/65/EU). In accordance with Article 4(1) of the

RoHS directive, can be found in the excel-file Tykoflex RoHS 2023

For questions, contact compliance@tykoflex.se


SCIP

SCIP is the database for information on Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) established under the Waste Framework Directive (WFD).

Companies supplying articles containing substances of very high concern (SVHCs) on the Candidate List in a concentration above 0.1% weight by weight (w/w) on the EU market must submit information on these articles to ECHA, as from 5 January 2021.

The SCIP database ensures that the information on articles containing Candidate List substances is available throughout the whole lifecycle of products and materials, including at the waste stage.

The information in the database is then made available to waste operators and consumers.

Tykoflex products and it’s SCIP number can be found in the excel-file Tykoflex SCIP 2023

For questions, contact compliance@tykoflex.se