Snabbkoppling M42

Tykoflex Snabbkoppling/kardankoppling M42

Tillverkning

Snabbkopplingar för industri och bevattning har alltid varit ett basområde inom Tykoflex verksamhet. Kardankoppling M42 är vår egen snabbkoppling för rör- och slangsystem med en lika enkel som genial konstruktion. Den tillverkas i stål, galvaniserat stål, rostfritt stål eller aluminium och garanterar fullständig täthet för både tryck och vakuum. Detta även i vinklade lägen tack vare ett ledat haksystem. För att förhindra oavsiktlig isärkoppling är den även utrustad med en automatisk låsspärr.

Användningsområde

M42 är ett komplett sortiment av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör- och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och kan fås i galvaniserat stål, rostfritt stål eller aluminium. 

Samtliga kopplingar och rördelar tillverkas i sin helhet i vår produktionsanläggning i Tyresö.

Kopplingarna används främst inom industrin för pneumatiska transporter, slamsugning, brunnsborrning samt bevattning. Konstruktion och utformning gör M42 extremt användarvänlig. Den tätar fullständigt för både tryck och vakuum och används med fördel till allt som kan pumpas, blåsas eller sugas genom rör och slangar.

SÄKERHETSSPÄRR

Den fjäderbelastade säkerhetsspärren förhindrar isärkoppling genom exempelvis vibrationer eller oavsiktlig hantering.

O-RING

Den kraftiga packningen i sitt säte garanterar fullständig täthet för både tryck och vakuum.Packningen kan fås i ett flertal olika material beroednde på media och temperatur.

AVVINKLING

Kopplingens utformning och det ledade haksystemet tillåter avvinkling i alla led.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR M42

  • Som anslutningskoppling vid lossning och lastning. 
  • På slamsugningsbilar för tömning av tankar och cisterner.
  • På tankbilar för bulktransporter av spannmål, mjöl, foder, pellets, granulater, cement och mineraler.
  • För mobila vatten- och tryckluftsledningar. 
  • Till pumpanslutningar på både tryck- och sugsida. 
  • För alla typer av bevattningssystem.