Visselblåsarfunktion

För oss på Tykoflex AB är det av högsta vikt att aktivt bekämpa korruption, lag- och miljööverträdelser, trakasserier och diskriminering.
Visselblåsarfunktionen ger möjlighet att anonymt och enkelt rapportera eventuella oroväckande situationer till oss skriftligt genom att använda länken på vår hemsida som går till visselblåsarfunktionen.

Visselblåsarfunktionen kan användas vid rapportering av allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang, som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Visselblåsning kan göras angående följande missförhållanden:

 • Överträdelse av tystnadsplikt
 • Allvarliga miljöbrott
 • Stora brister i säkerheten
 • Mycket alvarliga former av diskriminering
 • Missbruk av finansiella medel
 • Stöld
 • Förfalskning
 • Korruption
 • Bokföringsbrott
 • Förskingring
 • Bedrägeri
 • Mutor
 • Offentlig upphandling
 • Penningtvätt och Jäv

För att kunna hantera inkomna visselblåsarärenden på ett korrekt sätt är det viktigt att innehållet i ärendet är så utförlig som möjligt.

Visselblåsarärendet bör innehålla: 

 • Vad anmälan avser?
 • Vem eller vilka som är inblandade?
 • Var incidenten hände?
 • När i tiden incidenten hände?
 • Om det var en engångshändelse eller om problemet är pågående eller återkommande?
 • Om det finns handlingar som stöder ärendet?
 • Om visselblåsaren känner till något försök att dölja överträdelsen?

Anmälan görs enligt nedan:

 1. Anmälan görs via visselblåsarfunktionen på vår hemsida och anmälan kommer hanteras anonymt.
 2. Det är valfritt om man vill ange sin mejladress eller om man väljer att kopiera och spara en länk till ärendesidan, för att kunna följa ärendet och få återkoppling.
 3. Observera att länken till ärendesidan endast visas vid rapporteringstillfället.
 4. Meddelande om att ärendet mottagits skickas ut inom 7 dagar och återkoppling om åtgärd görs inom 3 månader.
 5. Det är viktigt att varje anmälan är genomtänkt och uppriktig och att inga falska anklagelser görs.
 6. Anmälaren är enligt lag skyddad mot repressalier och är helt anonym vid rapportering.
 7. Ärendet lagras säkert och så länge det bedöms nödvändigt, dock inte längre än 2 år efter avslutat ärende
 8. Återkoppling görs av oberoende och självständig funktion på Tykoflex AB. Rapportera genom att klicka på nedanstående länk.

Tack för din hjälp!