Tietosuojakäytäntö

www.tykoflex.se

Tykoflex AB, 556692-9344, on rekisterinpitäjä ja vastaa kaikista henkilötiedoista, jotka se on saanut verkkosivuston, puhelimen, sähköpostin tai chat-sovellusten välityksellä tai suoraan jonkin ohjelman, seminaarin tai messutapahtuman yhteydessä tai muulla tavalla.

Tykoflex AB:n yhteystiedot:

Postiosoite: Tykoflex AB, Box 614, 135 26 Tyresö
Puhelin: +46 8 505 949 00 Sähköposti: info@tykoflex.se

Henkilötietokäytäntöjen laajuus
Tätä käytäntöä sovelletaan kaikkiin Tykoflex AB:n käsittelemiin henkilötietoihin, esimerkiksi asiakkaiden, toimittajien, vierailijoiden sekä verkkosivuston ja sosiaalisen median käyttäjien henkilötietoihin. Työntekijöille on omat henkilötietojen käsittelysäännöt, jotka ovat saatavilla internetissä. Aiemmat työntekijät voivat halutessaan saada tietoja työntekijöiden henkilötietokäytännöistä sähköpostitse osoitteesta info@tykoflex.se. Uudet työntekijät saavat tiedot työsuhteen alkaessa.

Lue myös seuraavat tiedot omista oikeuksistasi

Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoja, joita yksinään tai yhdessä muiden tietojen kanssa voidaan käyttää tunnistamaan sinut käyttäjänä ja tällä hetkellä elävänä luonnollisena henkilönä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tykoflexin keräämät tiedot ja niiden käyttötapa, Tykoflex on näissä tapauksissa rekisterinpitäjä.

Tykoflex kerää henkilötietoja pääasiassa pystyäkseen täyttämään velvoitteensa sinua kohtaan käyttäjänä ja asiakkaana. Keräämme kuitenkin tietoja myös henkilöistä, jotka eivät vielä ole asiakkaitamme, mutta jotka haluavat meidän ottavan yhteyttä heihin.

Rekisterinpitäjänä Tykoflex on vastuussa henkilötietojen turvallisesta käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja ilman nimenomaista suostumusta siihen.

Tietoturva

Tykoflex suojaa henkilötietojasi sekä teknisillä että organisatorisilla ratkaisuilla. Kaikki henkilötietoja käsittelevät Tykoflex-järjestelmät on suojattu pääsyjärjestelmin. Tykoflexin työntekijöiden samoin kuin tiedon käsittelijöiden ja alikäsittelijöiden on noudatettava Tykoflexin sisäisiä tietoturvakäytäntöjä.

Tykoflexille ilman pyyntöä lähetettyjä henkilötietoja säilytetään korkeintaan yhden kuukauden ajan, lukuun ottamatta avoimia hakemuksia, joita säilytetään enintään kuusi kuukautta.

Henkilötietojen käsittelijät

Tykoflex käyttää henkilötietojen käsittelijöitä. Joissain tapauksissa yhtiö vuokraa henkilötietojen käsittelijöitä hoitamaan liiketoimintaan kuuluvia tavanomaisia työtehtäviä, kuten IT-toimintoja, yhdessä ulkoisten toimittajien kanssa. Tällaisissa tapauksissa yhtiö vaatii henkilötietojen käsittelijää käyttämään sopivia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi sekä noudattamaan henkilötietojen käsittelemisessä yhtiön tietoturvakäytäntöjä.

Tykoflex sitoutuu siihen, että kaikkien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa solmitaan tietoturvasopimus ja että he noudattavat yleisen tietosuoja-asetuksen lisäksi Tykoflexin sisäisen tietoturvakäytännön mukaisia yksityisyyttä, saavutettavuutta ja tietoturvaa koskevia vaatimuksia.

Evästeiden käyttö

Tykoflexin verkkosivustossa käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita web-palvelin tallentaa tietokoneeseen.
Ne toimivat tunnistimina, joiden avulla verkkosivuston toiminta optimoidaan.

Tykoflex käyttää evästeitä verkkosivustonsa toiminnan parantamiseen seuraavalla tavalla:

Verkkosivuston käyttötavan seuranta liikennemallien avulla. Tämä mahdollistaa parhaiten kullekin käyttäjälle sopivan sivun tarjoamisen.

Verkkosivuston ja palveluiden käyttöön perustuva vierailijoiden käyttäytymistietojen kerääminen ja analysointi käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja henkilökohtaisen viestinnän mahdollistamiseksi.

Evästeitä on kahdenlaisia, ja molempia niistä käytetään Tykoflexin verkkosivustossa. Ensimmäinen on pysyvä eväste, joka tallentaa vierailijan tietokoneelle jäävän tiedoston. Sen avulla verkkosivusto mukautetaan käyttäjän toiveiden, valintojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaiseksi sekä luodaan tilastoja seurantaa varten.

Toinen on istuntokohtainen eväste, joka seuraa esimerkiksi verkkosivuston kieliversion valintaa. Kun vierailija on verkkosivustossa, istuntokohtaisia evästeitä tallennetaan hänen tietokoneensa muistiin. Istuntokohtaiset evästeet poistuvat, kun selain suljetaan.

Tykoflexin verkkosivuilla käytetään myös kolmansien osapuolien evästeitä, jotka liittyvät esimerkiksi Googlen analytiikka- ja uudelleenmarkkinointitoimintoihin. Tarkoituksena on selvittää vierailijoiden käyttäytymistä verkkosivustossa sekä sitä, miten sivustoa voisi parantaa ja miten erilaiset markkinointitoimet vaikuttavat. Jos et hyväksy evästeitä, voit muuttaa selaimesi evästeasetuksia tai estää evästeet kokonaan. On muistettava, että jos estät evästeiden käytön, et voi käyttää kaikkia Tykoflexin verkkosivuston ominaisuuksia.

Miten henkilötietoja käytetään suoramarkkinoinnissa?
Tykoflex käyttää suoramarkkinointia tarjotakseen relevantteja ehdotuksia ja tarjouksia sinulle Tykoflexin asiakkaana. Suoramarkkinoinnin avulla haluamme myös tiedottaa uutuuksista sinulle tärkeillä tuotealueilla.

Tietojen siirto
Tykoflex säilyttää tietojaan EU:n alueella. Emme myy mitään asiakastietoja ulkopuolisille.

Henkilötietokäytäntöjen muutokset

Näihin henkilötietokäytäntöihin tulevat päivitykset ja muutokset julkaistaan tällä sivulla.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt nämä luottamuksellisuus- ja tietosuojakäytännöt.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietoja meidän soveltamastamme henkilötietojen käsittelystä.

Sinulla on oikeus saada nähdä, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty.

Sinulla on oikeus pyytää korjausta, jos sinusta on kerätty virheellistä tietoa.

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinua koskevat tiedot seuraavin ehdoin:

Tietoja ei enää tarvita niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Jos tiedot on tallennettu sinun suostumuksellasi ja haluat peruuttaa suostumuksesi.

Jos käsittely perustuu etujen tasapainoon eikä mikään laillinen syy ylitä sinun etuasi.

Jos henkilötietoja on käytetty lain vastaisesti.

Jos vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointiin.

Oikeus tietojen poistoon ei päde, jos olemme velvoitettuja säilyttämään tiedot lain nojalla (esimerkiksi kirjanpitolaki).

Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen (oikeus siirtää henkilökohtaiset tietosi) edellyttäen, että oikeusperustana on suostumus tai sopimus, ja sinä voit saada omat henkilötietosi, jotka olet itse luovuttanut tai jotka ovat syntyneet valintojesi ja toimintasi perusteella.

Sinulla on oikeus tehdä Ruotsin tietosuojaviranomaisille valitus meidän toiminnastamme.

Jos haluat vedota oikeuksiisi, ota meihin yhteyttä puhelimitse numeroon +46 8 505 949 00 tai sähköpostitse osoitteeseen info@tykoflex.se.