Sekretess- och integritetspolicy

www.tykoflex.se

Tykoflex AB, 556692-9344, är personuppgiftsansvarig, och ansvarar för samtliga personuppgifter som lämnas till oss på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

Tykoflex AB går att nå på följande sätt:
Post: Tykoflex AB, Box 614, 135 26 Tyresö
Tel: 08-505 949 00 E-post: info@tykoflex.se

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för alla personuppgifter som behandlas av Tykoflex AB, för till exempel kunder, leverantörer, besökare, besökare på hemsidan, sociala medier. För anställda finns en separat personuppgiftspolicy tillgänglig via intranät. Tidigare anställda som önskar ta del av personuppgiftspolicyn för anställda, vänligen kontakta info@tykoflex.se. Kommande anställda erhåller information vid rekryteringstillfället.

Se även nedan om dina rättigheter.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Data som Tykoflex samlar in och hur den används. Tykoflex agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Tykoflex ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Som personuppgiftsansvarig har Tykoflex ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Säkerhet
Tykoflex skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Tykoflex system som hanterar personuppgifter. Anställda på Tykoflex samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Tykoflex interna informationssäkerhetspolicy

Personuppgifter som skickas in till Tykoflex utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar som sparas max sex månader.

Personuppgiftsbiträden
Tykoflex använder personuppgiftsbiträden. Bolaget anlitar i vissa fall personuppgiftsbiträden för affärssyften som en del av sin normala verksamhet, som till exempel IT-drift på extern leverantör. I sådana fall kommer bolaget att kräva att sådan personuppgiftsbiträde använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och för att behandlingen av personuppgifter endast sker i enlighet med bolagets instruktioner.

Tykoflex förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden samt att dessa, förutom att följa GDPR, även följer Tykoflex krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Tykoflex interna informationssäkerhetspolicy.

Hur används cookies
Tykoflex hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern.
Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Tykoflex använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:
Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.

Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

Det finns två typer av cookies och båda används på Tykoflex hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

Den andra typen kallas Session Cookie och håller till exempel reda på vilket språk du har valt. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På Tykoflex webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt för exponering och analys av olika marknadsföringsinsatser. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Tykoflex hemsida.

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?
Tykoflex använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som kund till Tykoflex. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

Överföring av information
Tykoflex sparar sin information inom EU. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Genom att använda denna webbplats godkänner du denna sekretess- och integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
Du har rätt att se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 08-505 949 00 eller via e-post info@tykoflex.se.