Tykoflex Kalla Metod

En säker, enkel och utprovad kall metod

Tykoflex kalla kompressionsmetod för telecominstallationer har genomföringar för mikrokablar i storleksintervallet Ø 1,8- 12,0 mm. Till ovalt intag i skarvboxar finns flera varianter av gummitätning. För två kablar (mid-span) Ø 5,5-7,2, Ø 9,5-12,0 mm och för fyra kablar (2x mid-span) Ø 5,0-7,0 mm, 6,5-8,5 mm, 7,7-9,5 mm. Genomföringen monteras enkelt genom  att gummit är slitsat för att lägga in kabeln i gummitätningen. För Ø 29 mm hål finns kabelgenomföring med två gummitätningar 14-24×1,8-4,0 mm, 8-12×4,0-7,0 mm 4 x 7,0-9,0 mm. Det medföljer blindproppar till alla genomföringar för att täta samtliga kabelingångar. Enkel montering med åtdragning av mutter M5 för komprimering av gummitätning.

Installationsexempel av Skarvbox TMC

7 mm dukter säkrade i kam ligger 2 mm mikrokabel ansluten till skarvbox via genomföring TKN-K 1,8-4,0. 14/10 dukt har mikrokabel ansluten i oval (mid-span) med TKN-O 5,0-7,0.

Tykoflex har utvecklat ett koncept för anslutning av mikrokablar i vår skarvbox serie Telecombox 240. Systemet består av genomföringar för oval och 29 mm hål och även en ny skarvbox TMC samt en fästplåt för att skydda känsliga mikrokablar från dukt till genomföring.

Test av kalla metoden

Skarvbox med påmonterade TKN med 20 st kablar Hexatronik 2mm stängdes med omgivnings tryck och sattes in i klimatkammare. Temperaturcykling från minus 30 till plus 70 grader. En cykel består av 3 timmar kylning och 3 timmar uppvärmning. Resultat av test i diagram ovan.

Du hittar samtliga Kalla kabelgenomföringar här ->

Alla genomföringstekniker som levereras till Telecombox T240 har testats för Kapslingsklassning IP69K. Läs mer här ->