TEAM

Bild av Andreas Lydell

Säljare Telecom och Hinderljus

Andreas Lydell

Telefon: +46 8 505 949 78

Bild av Christian Tiilikainen

Säljare Telecom

Christian Tiilikainen

Telefon: +46 8 505 949 23

Bild av Peter Forsström

Säljare Telecom

Peter Forsström

Telefon: +46 8 505 949 54

Bild av Ronnie Berglund

Säljare Snabbkoppling M42

Ronnie Berglund

Telefon: +46 8 505 949 57

Bild av Mikael Brink

Internationell säljare

Mikael Brink

Telefon: +46 8 505 949 42

Bild av Anders Örjes

VD, Försäljningschef

Anders Örjes

Telefon: +46 8 505 949 50

Bild av Tobias Petersson

Marknadsförare

Tobias Petersson

Telefon: +46 8 505 949 00

Bild av Helga Gustafsson

Kundtjänst

Helga Gustafsson

Telefon: +46 8 505 949 02

OPGW.jpg

Kraftledning
OPGW och ADSS

TYKOFLEX LEDER UTVECKLINGEN OCH SÄTTER STANDARDEN I OPGW OCH ADSS APPLIKATIONER

Tykoflex T240 kapslingar anpassade för OPGW-användning har varit standardprodukt för flertalet nordiska kraftföretag i mer än 20 år. En av de mest kritiska aspekterna vid installation av fiber i OPGW kabel är att undvika skadlig kontakt mellan fiber och metallrörets kant.

Tykoflex har utvecklat en unik lösning för detta och en väl beprövad arbetsmetod tillsammans med tekniska innovationer.

Ett vanligt krav för kapslingar som är exponerade i öppet landskap är att de skall tåla skott från hagelgevär, det gör Tykoflex kapslingar.

OPGW
En optisk jordledning (OPGW) är en typ av kabel som används i elektriska transmission och distributions linjer. Kabeln kombinerar funktionen jordning och fiberkommunikation. En OPGW kabel har en cylindrisk struktur med en eller flera optiska fiber bärare inne som är inkappslad med lager av stål och/eller aluminiumtråd. Det ledande partiet anslutes till jord i stolpar och skyddar högspänningsledare från blixtnedslag . Den optiska fibern i sig är dielektrisk och påverkas inte av elektriska fält genererade av transmissionsledningar, blixtinduktion, externt brus eller överhörning. Fiber i OPGW kablar är oftast av typen singel-mode fiber med låg transmissionsförlust, som medger  långdistansöverföring med hög hastighet och kapacitet. Fabrikstest av ingånde kabelgenomföringar för temperaturer ned till –50° C, +70° C.

ADSS
ADSS är en självbärande fiberkabel som används vid förläggning i stolplinje. Den optiska fibern i sig är dielektrisk och påverkas inte av elektriska fält genererade av transmissionsledningar, blixtinduktion, externt brus eller överhörning. Fiber i ADSS kablar är oftast av typen singel- modefiber med låg transmissionsförlust, som tillåter långdistansöverföring med hög hastighet och kapacitet.

Ladda ner broschyren Tykoflex Closures for OPGW and ADSS applications för mer information.