TEAM

Bild av Andreas Lydell

Säljare Telecom och Hinderljus

Andreas Lydell

Telefon: +46 8 505 949 78

Bild av Christian Tiilikainen

Säljare Telecom

Christian Tiilikainen

Telefon: +46 8 505 949 23

Bild av Peter Forsström

Säljare Telecom

Peter Forsström

Telefon: +46 8 505 949 54

Bild av Ronnie Berglund

Säljare Snabbkoppling M42

Ronnie Berglund

Telefon: +46 8 505 949 57

Bild av Mikael Brink

Internationell säljare

Mikael Brink

Telefon: +46 8 505 949 42

Bild av Anders Örjes

VD, Försäljningschef

Anders Örjes

Telefon: +46 8 505 949 50

Bild av Tobias Petersson

Marknadsförare

Tobias Petersson

Telefon: +46 8 505 949 00

Bild av Helga Gustafsson

Kundtjänst

Helga Gustafsson

Telefon: +46 8 505 949 02

Information om

Snabbkoppling / kardankoppling M42

Snabbkopplingar för industri och bevattning har alltid varit ett basområde inom Tykoflex verksamhet. Kardankoppling M42 är vår egen snabbkoppling för rör- och slangsystem med en lika enkel som genial konstruktion.  

M42 är ett komplett sortiment av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör- och slangsystem. Samtliga kopplingar och rördelar tillverkas i sin helhet i vår produktionsanläggning i Tyresö. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och kan fås i galvaniserat stål, rostfritt stål eller aluminium. 

Information om

Användar­fördelar

Konstruktion och utformning gör M42 extremt användarvänlig. Den tätar för både tryck och vakuum och används med fördel till allt som kan pumpas, blåsas eller sugas genom rör och slangar.  

SÄKERHETSSPÄRR – Den fjäderbelastade säkerhetsspärren förhindrar isärkoppling genom exempelvis vibrationer eller oavsiktlig hantering. 

AVVINKLING – Kopplingens utformning och det ledade haksystemet tillåter avvinkling i alla led. 

O-RING – Den kraftiga packningen i sitt säte garanterar fullständig täthet för både tryck och vakuum. Packningen kan fås i ett flertal olika material beroende på media och temperatur.  

Information om

Användnings­områden

M42 kan användas för det mesta som behöver pumpas, blåsas, pressas eller sugas genom rör och slangar. Några vanliga användningsområden är: 

  • Som anslutningskoppling vid lossning och lastning.  
  • På slamsugningsbilar för tömning av tankar och cisterner.  
  • På tankbilar för bulktransporter av spannmål, mjöl, foder, pellets, granulater, cement och mineraler.  
  • För mobila vatten- och tryckluftsledningar.
  • Till pumpanslutningar på både tryck- och sugsida 
  • För alla typer av bevattningssystem.