Tykoflex T240 Multikassett

Tykoflex Multikassett med stor flexibilitet.

Multikassett för att organisera fiber

Multikassett för alla typer av fiber : Singel fiber , 4-band, 8-band och 12-band ribbon samt splitters. En kassettyp för alla användningsområden.

A. På sin väg från kabelport till kassett , skyddas de enskilda fibrerna  i en plast tub, antingen från kabel eller i tuber som tillhandahålls av Tykoflex . Vid installation av kablar med center tub rekommenderas att använda förgreningssats 11 218 340 .

B. Tuber säkras med buntband vid fiber intag

C. Tuber eller ribbonfiber hålls på plats i slitsgummi. Fiberband styrs från kabelporten utan något ytterligare skyddsrör till fiberintag och fixeras stående i slitsgummi.

D. Fiber förläggs säkert i öglor med  minimum 45-90 mm radie, löst och utan tryck. Generöst utrymme inuti kassetten möjliggör att fiber kan vändas och ändra riktning. Det finns inget behov att justera för exakt fiberlängd före skarvning.

 

Fiberkapacitet

Varje Multikassett har 9 fack för hylsor som vardera rymmer maximalt 4 standard hylsor eller 8 skarv ”SLIM” hylsa, två 4-band, två 8-band eller ett 12-band. Tabellen visar det rekommenderade antalet fibrer som kan installeras.

Fiberguide 

Skarvhylsor är placerade i hylshållare och hålls
på plats med gummiprofiler.

  1. Rund gummiprofil
  2. Fyrkantig gummiprofil
  3. Singelfiber 2.4 mm 
  4. Singelfiber 2.0 mm SLIM
  5. Ribbon 4-8 fiber
  6. Ribbon 12 fiber

Tykoflex Multikassett

Multikassetten består av en bottendel med två intag för fiber med en gummiprofil med sex slitsar i varje. Fibrer/fibertuber fixeras i gummiprofilen och fiber förvaras sedan på botten i kassett. Kassetten kan organisera och lagra alla typer av fiber t.ex. singel, ribbon etc. Det finns nio fack för förvaring av fiberhylsor. Varje fack kan lagra 4 till 8 enskilda fibrer hylsor, två 4- eller 8-band hylsor eller en 12-band hylsa.

Det finns också två dedikerade områden i kassetten för ytterligare hylshållare eller splitters. Den rymliga kassetten med den öppna designen möjliggör enkel, säker och tidsbesparande installation. Det är möjligt att ändra riktning och vända fiber inuti kassetten, inom den tillåtna böjningsradien för fiber. Eftersom fibrer fixeras i numrerade fack går det snabbt att hitta rätt fiber vid eventuell framtida felsökning eller skarvning.

Multikassetten försluts med ett genomskinligt snäpplock. Det genomskinliga locket ger en god överblick av de installerade fibrerna utan att behöva öppna kassetten. 

”Förlåtande” utformning gör att det även kan vara olika fiberlängder på vardera sidan av skarvhylsan. Multikassetten hanterar Single Element, Single Ribbon, Multiple Element och flera fiber ribbon konfigurationer.

Flexibilitet   

Tykoflex Multikassett ger stor flexibilitet. Ytterligare kassetter kan adderas upp till maximalt 16 stycken. Det finns olika storlekar av skarvbox lock för att hantera den extra höjden av tillsatta kassetter. Det tillkommer även en förlängningsaxel som rymmer två kassetter.

Kassetthållare 

Underlättar installation genom att hålla kassetter i position och underlätta vid bläddring i kassett stacken för att få tillträde till en specifik kassett. 

Kassetthållare 11 216 100 är ett hjälpverktyg för skarvning av optiska fibrer. Kassetthållaren kan placeras i flera olika lägen på kanten på box. Upp till fyra hållare kan placeras på samma gång, för optimal flexibilitet och hanteringsprestanda.