Kapslingsklassning – IP69K

Bra att veta om IP
(International Protection)

IP är en kapslingsklassifikation som talar om hur bra en inkapsling är och hur bra den står emot och skyddar mot damm, vatten och inträngande föremål. IP, international protection, följs av två siffror som beskriver utrustningens skydd.

Den första siffran beskriver hur bra skyddet är mot damm, inträngande objekt samt beröring. Den andra siffran beskriver hur bra skyddet är mot vatten. Ju högre siffra, desto bättre skydd.

Testförfarande IP69K

  • Täthet mot högtryck varmt vatten
  • Test tid: 30 sekunder i sju vinklar sammanlagt 3,5 minuter
  • Tryck: 10 MPa (100 bar)
  • Avstånd till testobjekt 125 mm
  • Vattentemperatur 80°C

Alla genomföringstekniker som levereras till Telecombox T240 har testats.

Test utfört enligt:

Standard: EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013 ISO 20653:2013
IP-klass: IP68 (2.0 bar/24 h)/IP69, IP69K

Teknisk specifikation

  • Tykoflex Telecombox T240 är större än 250 mm och blir då testad under kategori ”stor” kapsling.
  • Tester utfördes under 3,5 minuter med högtryck från 7 olika vinklar.
  • 100 bar högtryck med munstycket på ett avstånd av 125 mm från testobjekt.
  • Temperatur på vattnet var 80°C.

 

Testobjekt i trycktank för IP68 test med 2 bar tryck.Testutrustning

Högtryckstvätt: KEW 52C3KA
Munstycke: RISE artikel nr. BX41793
Fixtur: RISE artikel nr. 501806
Flödesmätare: RISE artikel nr. 501880
Frekvensmätare: RISE artikel nr. 503436
Termometer: RISE artikel nr. BX41792
Stoppur: RISE artikel nr. 501336

Mätosäkerhet

Avstånd munstycke mätobjekt: ± 25mm
Vattentemperatur: ± 5°C
Tid: ± 3,5s


Testobjekt uppkopplat för dammprov (kalk) med vacuum pump ansluten.


Tykoflex egna tester

På Tykoflex gör vi självklart egna tester både utomhus och i vår klimatkammare, här är ett exempel.