Historia

En verksamhet som bygger på värdefulla erfarenheter

Från 1964 sommarjobbade jag några år på RK Verkstäder och fick möjlighet att utföra många olika arbetsuppgifter bl.a. lackering, galvanisering, svarvning, svetsning m.m. När jag började som säljare på 70-talet var vi dotterbolag till den danska pumptillverkaren A/S De Smithske, en intensiv period med stora leveranser till Försvaret och bevattningssektorn. Efter ett par år som försäljningschef blev jag VD och 1981 fick vi möjlighet att förvärva bolaget, som då tog namnet Tykoflex.

Genom åren har vi haft ett mycket brett och varierat produktsortiment, men under senare år har vi koncentrerat verksamheten med telekom, snabbkopplingar och industriprodukter, som våra framtidsområden.

Alla mina barn är efter många år i verksamheten, nu också aktiva ledare och delägare i Tykoflex. Tillsammans med en bra organisation, kunnig och kompetent personal, ändamålsenliga lokaler och en modern produktionsanläggning, ger det mig mycket glädje och en stor tillförsikt inför framtiden.

ANDERS ÖRJES, DELÄGARE OCH VD