Hållbar utveckling

Kundanpassade lösningar

Tykoflex arbetar med ständiga förbättringar och vår verksamhet präglas av stor flexibilitet med förmåga till kundanpassade lösningar. För oss skall kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö ingå som naturliga delar i det dagliga arbetet. Våra produkters signum ska vara hög kvalitet med ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt konkret upplevelse av användarvänlighet för kunden.