Rördelar

KFK Förminskningsstycke
KFV Förstoringsstycke
KRKB Böj 90° (finns även i utf 30° och 45°)
KGT T-rör med gängat avstick
KTH T-rör (finns även i utf med förminskat avstick)