Telecom » Terminering optokabel » Väggboxar optokabel

Väggboxar optokabel

 

 

Tykoflex erbjuder ett brett sortiment av väggboxar för skarvning och terminering av optokablar. Låsbarhet och skarvning i Tykoflex Multikassetter erbjuds i Multiflex sortimentet som ofta används som kundavslut av såväl operatörer som andra nätägare.

Termineringsbox T512 är låsbar och avsedd för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. T512 levereras med låsvred och locket har standard hålbild för Assa-Abloy lås.


T512 levereras tom eller med förmonterade fan-outer för inskarvning mot inkommande kabel för olika typer av nät, med 6 x SC Duplex kopplingsfält.

 

 
 

Termineringsbox T548 är låsbar och avsedd för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. T548 levereras med låsvred och locket har standard hålbild för Assa-Abloy lås.


T548 levereras tom eller med förmonterad fan-out för inskarvning mot inkommande kabel för olika typer av nät med 24 x SC Duplex kopplingsfält.

 

 

 

Termineringsbox T696 är låsbar och avsedd för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. T696 levereras med låsvred och locket har standard hålbild för Assa-Abloy lås. Locket tjänstgör i utfällt läge som arbetsbord vid skarvning.


T696 levereras tom eller med förmonterad fan-out för inskarvning mot inkommande kabel för olika typer av nät med 48 x SC Duplex kopplingsfält. Kopplinsfält är ledat för maximal åtkomst på bägge sidor.

 

 

 

Termineringsbox T596 är låsbar och avsedd för montering inhomhus. T596 levereras med låsvred har hålbild för standard lås.


En inkommande kabel från anslutningsnätet skarvas mot ODF och en kabel kan gå vidare mot nästa termineringsbox. Inkommande kabel med upp till 192 fiber kan termineras i 4 st 48 fibers ODF och i fastighetsnätet kan 96 (två fibers lösning) kunder anslutas. Med utökningssatsen kan 384 fiber termineras i 8 st 48 fibers ODF:er och i fastighetsnätet kan 192 (2 fibers lösning) kunder anslutas.

 

 

 

Multiflex 24 fiber är en inomhusbox för terminering och/eller skarvning av optokablar. Boxen har två separat låsbara fack som delas av en kontaktpanel, vilket utgör gränssnitt mellan inkommande kabel och utgående anslutningar. 

 

 

Multiflex 48 fiber är en inomhusbox för terminering och/eller skarvning av optokablar. Boxen har två separat låsbara fack som delas av en kontaktpanel, vilket utgör gränssnitt mellan inkommande kabel och utgående anslutningar.
 

 

Kabelgalge 600 för upplindning och förvaring av kabelöverskott.

 

 

Anslutningsbox T510 för KTV och mindre kunder. Boxen är låsbar och avsedd för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. Kontaktfält för 4xSC Duplex ingår.
 

 

Telecombox Easy är en kompakt och enkel box för inomhusmontage.


 


Katalog

För mer information
ladda hem vår katalog här...


Webbkatalog

Eller sök i vår produktkatalog på nätet här....