Snabbkoppling » Användningsområden

Användningsområden

M42 kan användas för det mesta som behöver pumpas, blåsas, pressas eller sugas genom rör och slangar. Ofta under tuffa förhållanden.
Några vanliga användningsområden är:

  • Som anslutningskoppling vid lastning och lossning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri.
  • På slamsugningsbilar för tömning av tankar och cisterner med miljöbelastande spillprodukter.
  • På tankbilar för bulktransporter av spannmål, mjöl, foder, pellets, granulater, cement och mineraler.
  • För mobila vatten- och tryckluftsledningar inom entreprenad, gruvdrift, stålverk samt annan tung industri.
  • Till pumpanslutningar på både tryck- och sugsida.
  • Till mobila system för transport och lagring av drivmedel inom Försvaret.
  • För alla typer av bevattningssystem.