Brandskyddsutbildning för nyanställda

8 Dec 2020

Nyligen fick alla nyanställda genomgå en brandskyddsutbildning.

I utbildningen ingår hur man praktiskt släcker olika typer av bränder samt brand- och utrymningsteori.