Folkhälso­myndigheten rekommenderar fortsatt hemarbete

14 aug 2020

Tykoflex kontor kommer fortsätta vara tomt i höst. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har beslutat att all kontorspersonal fortsätter att arbeta hemifrån fram till nyår. Målet är att ha fortsatt bra och hög servicenivå då vi hela tiden jobbar med nya arbetssätt gällande tillgänglighet och kommunikation.

Åtskilliga åtgärder har även gjorts för att minska smittspridningen för medarbetarna i produktionen, bland annat har konferensrum, kök och matsal möblerats om för att personalen ska kunna hålla rekommenderade avstånd.

Du hittar löpande information på våra sociala medier.