Förnyad ISO-certifiering 2021

19 jan 2021

Förra veckan var det återigen dags för den årliga kvalitets- och miljörevisionen. Qvalify AB, som utförde revisionen, gav oss förnyad certifiering och vi fick mycket beröm för vårt arbetssätt och fina förbättringsarbete.