Kontinuerliga säkerhetstester

30 mar 2021

Verkstadsarbete är förenat med risker så säkerheten kommer alltid först. På Tykoflex arbetar vi mot en nollvision vilket innebär att det inte ska inträffa några olyckor på arbetsplatsen.

Om olyckan ändå är framme är det viktigt att de hjälpmedel vi har till förfogande fungerar, tester sker kontinuerligt. Här testar vi vår nöddusch och då uppkom ett litet problem när vår Produktionsledare Marianne inte nådde upp till ringen för att sätta igång duschen.

Gör om, gör rätt!