Leverans av ny svarv till produktionstekniska avdelningen

20 jan 2023

Leverans av en MAS MT 550i från First Machinery Group, ett tillskott för vår produktionstekniska avdelning.

Svarven kommer bland annat användas vid prototyptillverkning till Seaflex där vi arbetar med hårt och svårbearbetat material.