Ny Vd i Tykoflex AB

12 maj 2021

Anders Örjes, tillträder som Vd den 6 maj 2021

Anders har lång tidigare erfarenhet som Vd och han är också majoritetsägare.

”Idag är hela Norden vår viktiga hemmamarknad. Fortsättningsvis är vår målsättning att vidareutveckla och intensifiera våra satsningar för att  växa på fler exportmarknader. I närtid är det den tyska marknaden som har störst fokus.”

Tykoflex AB s styrka är egentillverkade produkter av hög kvalitet som säljs och marknadsförs under företagets egna varumärken.

Produkterna uppfyller högt ställda krav på funktion, tillförlitlighet, användarvänlighet och ger, tack vare lång livslängd, en låg och konkurrenskraftig kostnad för kunden.

Företagets varumärken är för Telecom, T 240 modulsystem rostfria kapslingar för främst fiberkablar samt Seaflex djuphavskapslingar för marina Telecom förbindningar.

För industri och transportnäringarna är Mod 42 företagets väletablerade varumärke för flexibla rör- och slangsnabbkopplingar till tryck och vakuumledningar.

Anders fortsätter: ”Tack vare våra kunniga medarbetare, egen utveckling, tillverkning, slutmontering har vi möjlighet att prioritera service till våra kunder genom hela kedjan.

Skadedjur som angriper kabelnäten längs järnvägsnäten är ett stort problem på kontinenten. Just nu utvecklar vi en anpassning av vår rostfria T 240 kapsling för gnagarsäkra kablar för att passa det tyska järnvägsnätet.

På Seaflex sidan kommer flera nya marina kablar med high fibre count att installeras under sommaren och hösten, bl.a. till nät, som förbinder UK med europeiska fastlandet.”

Anders ersätter Emelie Örjes som på ett förtjänstfullt sätt varit verksam i över 20 år hos oss, sedan 2015 som vice Vd och Vd.

Emelie kommer att gå vidare utanför Bolaget.