Produktionsläge i realtid

18 Dec 2020

Vi skapar engagemang och delaktighet hos medarbetarna genom att visualisera produktionsläget i realtid. Ett uppskattat tillskott i produktionen.