Stort tack till våra kunder

13 apr 2021

Vi vill tacka våra kunder som hjälper oss att bli ännu bättre. Denna gång har vi fått feedback gällande tre olika typer av fiberhållare.

Andreas och Fredrik har tittat närmare på de åsikter som kommit in och arbetar vidare med behovet gällande kundanpassning.