Utbildning för våra skyddsombud

9 mar 2021

Just nu går våra skyddsombud en digital BAM-utbildning vilket står för Bättre arbetsmiljö. Målet med utbildningen är att ge våra skyddsombud metoder och rätt verktyg för att skapa ett bra arbetsmiljöarbete.

En annan del i utbildningen är att få kunskap om lagar och regler samt en förståelse för hur skyddsombud, anställda och arbetsgivare kan samarbeta i arbetsmiljöfrågor.