TEAM

Bild av Andreas Lydell

Säljare Telecom och Hinderljus

Andreas Lydell

Telefon: +46 70-692 49 78

Bild av Christian Tiilikainen

Säljare Telecom

Christian Tiilikainen

Telefon: +46 70-692 49 23

Bild av Ronnie Berglund

Säljare Snabbkoppling M42

Ronnie Berglund

Telefon: +46 70-692 49 92

Bild av Jari Tuomela

Internationell säljare

Jari Tuomela

Telefon: +46 70-692 49 26

Bild av Ove Gabrielsson

Key Account Manager Telecom SE

Ove Gabrielsson

Telefon: +46 72-050 98 69

Bild av Richard Petersson Wigh

VD / Försäljnings- och Marknadschef

Richard Petersson Wigh

Telefon: +46 8 505 949 00

Bild av Tobias Petersson

Marknadsförare

Tobias Petersson

Telefon: +46 8 505 949 00

Bild av Helga Gustafsson

Innesäljare

Helga Gustafsson

Telefon: +46 70-692 49 62

Hinderljus

Larmenhet 48V hinderljus

Artikelnummer

11990250

E-nummer

7766526

Larmenhet 48V hinderljus

 • Funktion

  • Enheten mäter strömmen i -ledarna upp till lamporna. Om strömmen
   underskrider larmnivån i en viss tid (t.ex 1 Os) aktiveras larmet. Larm utgången och röd lysdiod aktiveras. Larmet försvinner automatiskt om strömmen stiger över larmnivån. Klarar av att övervaka 1 till 4 stycken ljus.
 • Inställning av larmnivå

  • Ställ in larmnivån då lamporna fungerar normalt och matas normalt.
   Tryck in tryckknappen för att bekräfta detta normalläge. Den gröna
   lysdioden blinkar tre gånger för att indikera att normalläget är sparat.
   Med potentiometern kan man ställa in larmgränsen. Från ex.vis 70-95%
   av normalläget.
 • Matning: Enheten fungerar mellan -38 till -60 V de.
 • Ingångar: -48 V de, max 6 mm2 O V de, max 6 mm2 jordledare max 6 mm2.
 • Utgångar: Jordanslutning för kabelskärm max 2,5 mm2
  + matning till lampan max 2,5 mm2
  + matning till lampan max 2,5 mm2
  – matning till lampan max 2,5 mm2
  – matning till lampan max 2,5 mm2
  Potentialfri larmutgång, NC, NO
 • Överspänningsskydd: Ansluten mellan utgångarna till lampan och jord.
 • Röd lysdiod: Indikerar larm.
 • Grön lysdiod: Indikerar att kortet lever samt blinkar vid inställning av normalnivå.
 • Tryckknapp: Används för att bekräfta normalnivån
 • Potentiometer: Används för att ställa larmnivån

 

Produktlista